Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται, ὅτι ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ἠγαθύνθη ὅπως χοροστατήσῃ κατὰ τὴν ἱερὰν ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον τὴν προσεχὴν Κυριακὴν, 9ην Αὐγούστου τρ.ἔ., καὶ ὥραν 6ην ἀπογευματινὴν, ἐν τῷ καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερῷ Ναῷ, προσερχόμενος μεθ᾽ ἁπάσης τῆς Ἀκολουθίας Αὐτοῦ.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας, θὰ ἐπακολουθήσῃ ἐν τῷ νάρθηκι ἐπιστημονικὴ εἰσήγησις τῆς Ἐλλογιμ. κ. Asnu Bilban, Καθηγητρίας Ἱστορίας τῆς Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως, ὑπὸ τὸν τίτλον: “Bir Şehir Devleti, Bir Şehir Medeniyeti: Bizans’ı Kültürü ve Sanatı Üzerinden Algılamak”, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων “ΘΕΟΤΟΚΕΙΑ 2020” καὶ δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Εγγραφείτε στη λίστα emails των Κοινοτήτων Περιφέρειας Βοσπόρου για να ενημερώνεστε για οτιδήποτε νέο.

Please enable the javascript to submit this form