Ιερόν Αγίασμα Παναγίας της Φάτνης

4ῃ Σεπτεμβρίου, Παρασκευῇ:
Παρακλητικός Κανὼν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον καὶ Ἁγιασμός, ὥρα 11:00.

Ιερός Ναός Παναγίας Κουμαριωτίσσης

6ῃ Σεπτεμβρίου, Κυριακῇ ΙΓ΄ Ματθαίου:
Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου καὶ Ἱερὸν Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν ἐν δοκιμασίᾳ τελειωθέντων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, εἰς τὰ ἐν τῇ Πόλει γεγονότα τῶν Σεπτεμβριανῶν, ὥρα 09:00. Μετὰ τὸ πέρας τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, θὰ ἐπακολουθήσῃ ἀποχαιρετιστήριος δεξίωσις, πρὸς τιμὴν τοῦ ἀπερχομένου καὶ ἐπὶ ἐννεαετίαν διετελέσαντος Ἱεροψάλτου τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς κοινότητος ἡμῶν, Μουσικολ. κ. Χρήστου Ψωμιάδου.

Εγγραφείτε στη λίστα emails των Κοινοτήτων Περιφέρειας Βοσπόρου για να ενημερώνεστε για οτιδήποτε νέο.

Please enable the javascript to submit this form